Maak langjarige afspraken over methodiek voor subsidieverlening!

Vrijwel elke gemeente kent een of meer instellingen die zij subsidieert. Het verlenen van subsidie vindt veelal plaats vanuit de motivatie dat de instelling producten of diensten levert die door de inwoners worden gewaardeerd. Er is dan sprake van wederzijdse afhankelijkheid. De subsidie aan die instellingen wordt jaarlijks aangepast. De wijze van aanpassing kan op veel verschillende manieren plaatsvinden.

Trefwoorden: Tags: Financiering; kunst en cultuur