Maximering OZB tarieven benadeelt gemeenten met een lage belastingcapaciteit

Bij de maximering van de OZB-tarieven is geen rekening gehouden met het feit dat verschillen in belastingcapaciteit in de verdeelsystematiek van het gemeentefonds slechts gedeeltelijk worden verevend. Hierdoor hebben gemeenten met een lage belastingcapaciteit in het vervolg aanmerkelijk minder bestedingsruimte dan gemeenten met een hoge belastingcapaciteit.

Trefwoorden: Tags: Financiering