Meer met de burgers praten over risico�s van water

In het slotartikel van de serie Water op de bestuurdersagenda betoogde staatssecretaris Schultz van Haegen dat de burger vaker zelf verantwoordelijkheid moet dragen als het gaat om wateroverlast. Veiligheidsnormen moeten niet langer worden gezien als heilige huisjes die alleen schijnzekerheid bieden. Een aantal van de ge�nterviewden uit de serie reageert op haar stellingen.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening