Meer rendement op het APPA-pensioen

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn eigen-risicodrager ten aanzien van deze pensioenrechten. Voor de financiering van het langleven risico hebben VNG Verzekeringen en BNG Capital Management een raamcontract gesloten. Gemeenten kunnen binnen dit contract een APPA-pensioenspaarrekening bij de BNG openen.

Trefwoorden: Tags: IBAN; Bankgarantie