Meer waardering voor corporaties? Nieuwe Richtlijn 645

Op basis van de jaarverslaggeving van corporaties is het beeld ontstaan, dat corporaties �geld over� hebben en er te weinig mee doen. Begin november 2003 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een geactualiseerde richtlijn 645 Toegelaten Instellingen gepubliceerd. Kernvraag is, of de nieuwe versie bijdraagt aan de gewenste meer transparante financi�le verantwoording door corporaties.

Trefwoorden: Tags: Wonen