Meerjarenbeleidsplan als schakel tussen raadsprogramma en duale begroting

In B&G van september 2002 hield H.M. Geuzendam een pleidooi voor de invoering van een Meerjarenbeleidsplan. Lieverse en Steiner reageerden met de stelling dat zo'n plan overbodig is omdat de functies reeds verplicht zijn voor de duale programmabegroting. In dit artikel een gezamenlijke analyse van verschillen en overeenkomsten tussen beide visies.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering