Met meso-scans minder scheefheid bij gemeentefonds

Gemeenten ontvangen jaarlijks tezamen ongeveer EUR 12 miljard uit het gemeentefonds. De verdeling moet gemeenten in staat stellen hun burgers een gelijkwaardig voorzieningenniveau aan te bieden. Om dit te kunnen bereiken is een ingewikkelde systematiek noodzakelijk, die regelmatig moet worden aangepast.

Trefwoorden: Tags: Organisatie