Misbruik en oneigenlijk gebruik in rechtmatigheidscontrole

Het begrip Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) roept in het kader van de rechtmatigheidscontrole veel vragen op. Inmiddels is een notitie over dit onderwerp gepubliceerd op de website van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG). Dit artikel gaat in op de essenties van de notitie.

Trefwoorden: Tags: Financiering