Moeizame weg naar juridische kwaliteitszorg in controlling

Veel overheden hebben met wisselend succes ge�xperimenteerd met juridische kwaliteitszorg. Waar financi�le controlling een algemeen ingeburgerd verschijnsel is, heeft juridische controlling nog een lange weg te gaan. Een goede juridische kwaliteitszorg kan risico's - en de daarmee gepaard gaande schade - aanzienlijk verminderen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie