Naar een Europees volkshuisvestingsbeleid?

De Europese Unie (EU) heeft tal van bevoegdheden, bijvoorbeeld op het terrein van de landbouw, infrastructuurbeleid en milieubeleid. Het volkshuisvestingsbeleid wordt geheel overgelaten aan de nationale overheden. Het vervagen van de grenzen en de harmonisatie van de regelgeving zal zijn sporen achterlaten in het nationale volkshuisvestingsbeleid. In combinatie met een aantalgebreken in het volkshuisvestingsbeleid, leidt dit tot de gedachte bij de auteur, dat een Europees kader wenselijk is.

Trefwoorden: Tags: Wonen