Naar een nieuwe aanpak van het welzijnswerk

Het imago van het welzijnswerk kan beter. Abstracte moeilijk meetbare doelstellingen vormen de basis voor de kritiek die wordt geuit. De Wet maatschappelijke ondersteuning kent dezelfde soort doelstellingen. Het gevaar dreigt dat de uitvoering verzandt in een woud van lokale regelgeving, analoog aan het welzijnswerk.

Trefwoorden: Tags: Sociaal domein