Naar een pragmatisch grondbeleid

In het septembernummer van B&G gingen Louw en Priemus in op de mogelijkheden van gemeenten om via het grondbeleid de realisatie van ruimtelijk beleid te sturen. De erosie van de regierol van gemeenten die in dat artikel werd gesignaleerd, kan, zo stellen Van der Gijp en Fokkema, worden voorkomen door onder meer kostenverhaal op basis van een exploitatievergunning mogelijk te maken.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening