Naar een stabiele algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. Als gevolg van de afhankelijkheid van de ontwikkeling van de rijksuitgaven is de hoogte van de uitkering niet exact te voorspellen. De verschillen tussen de opeenvolgende ramingen en de definitieve uitkering kunnen aanzienlijk zijn. De gemeente Gorinchem heeft een methodiek ontwikkeld waardoor mee- en tegenvallers kunnen worden gladgestreken.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.