Naar ruimtelijke kwaliteit in diversiteit

Ruimtelijke ordening is in ons land een zaak van compromissen tussen verschillende politieke en maatschappelijke voorkeuren op een zeker moment. De ontwikkelingen op sociaal en economisch gebied heeft tot gevolg gehad dat de inhoud van het begrip ruimtelijke kwaliteit is veranderd. Niet de aard van de functie maar de wijze van invulling van een functie in een gebied is bepalend voor het kwaliteitsoordeel.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening