Naar verfijning verdeelstelsel

In het Periodiek Onderhoudsrapport wordt per cluster de verdeling van de netto-uitgaven van de gemeenten vergeleken met de verdeling van het gemeentefonds. Voor heel kleine gemeenten, gemeenten met meer dan 50.000 inwoners en gemeenten met meer kernen blijken de uitgaven flink af te wijken van de uitkering per cluster.

Trefwoorden: Tags: Organisatie