Niet-retributieve heffingen van gemeenten: melkkoe of sturingsinstrument?

Kenmerk van niet-retributieve heffingen, zoals de parkeerbelasting en de hondenbelasting, is dat de hoogte van deze heffingen geen relatie hoeft te hebben met de kosten van dienstverlening door de gemeenten. Deze heffingen kunnen vanuit verschillende doeleinden worden ingevoerd: als algemeen dekkingsmiddel of als sturingsinstrument om een bepaald gedrag te bereiken. Onderzocht is welke motieven een rol spelen bij het invoeren van deze heffingen.

Trefwoorden: Tags: Financiering