Nieuw financieringssysteem voor zorggebouwen cre�ert dure risico�s

Sinds 1 januari 2006 is de Wet toelating zorginstellingen van kracht. Het doel van deze wet is om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te cre�ren. Dit gaat gepaard met minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van zorginstellingen. De auteur is van mening dat het nieuwe systeem forse risico�s voor de instellingen bij investeringen tot gevolg heeft. Om de risico�s tot acceptabele proporties terug te dringen zal het Rijk aanzienlijk meer geld voor kapitaallasten ter beschikking moeten stellen

Trefwoorden: Tags: Zorg