Nieuw verdeelmodel bijstandslasten beloont adequaat beleid gemeenten

Met ingang van 2001 kunnen gemeenten nog 75 procent van de lasten van bijstandsuitkeringen declareren bij het Rijk. De overige 25 procent wordt als vast budget aan de gemeenten verstrekt. Met ingang van 2002 zal naar verwachting de verdeling van dat budget gebaseerd zijn op een systematiek, die gebruikmaakt van zogenaamde objectieve factoren.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Sociaal domein