Nieuwe informatie-infrastructuur draait om digitale identiteit

De kwetsbaarheid van de informatiemaatschappij vraagt om extra aandacht. Dat heeft zijn uitstraling op de gemeenten als onderdeel van de elektronische overheid, die in het verschiet ligt. Ruggengraat van het systeem wordt Public Key Infrastructure (PKI) genoemd. Deze draait op een betrouwbare digitale handtekening voor burgers, bedrijven en ambtenaren. De gemeente Delft is een van de proefgemeenten in een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen