Non-rivaliteit als argument voor bekostiging door de overheid

Bij de beslissing over gemeentelijke uitgaven komen argumenten voor collectieve bekostiging van voorzieningen vanuit de theorie van de collectieve voorzieningen vaak onvoldoende aan bod. Een van de argumenten is het niet of beperkt rivaliserend zijn van het gebruik ervan. De relevantie hiervan voor uitgaven aan bij voorbeeld wegen, schouwburgen en lokale omroep wordt hier toegelicht.

Trefwoorden: Tags: Financiering