Nota Ruimte � Goede koers, veel vragen

Deze nota vormt een drastische koerswijziging t.o.v. de Vijfde Nota. De verwevenheid van stad en platteland krijgt nieuwe aandacht. De nadruk ligt op een ontwikkelingsgerichte aanpak. Mogelijke conflicten tussen territoriale claims van wonen, werken en recre�ren, krijgen weinig aandacht. Ook de relatie tussen ICT en de ruimtelijke dynamiek blijft onderbelicht.

Trefwoorden: Tags: Wonen

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.