Offici�le statistiek gebaat bij een gebouwenregistratie

Een authentieke registratie van gegevens over gebouwen kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening, de dienstverlening aan de burger en een verlaging van de administratieve lasten, zo wordt verwacht. Voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de invoering van deze registratie kunnen leiden tot vernieuwing van statistische processen, waarbij veel minder enqu�tes behoeven te worden verstuurd. Daarnaast zouden leemten in de huidige statistische informatievoorziening kunnen worden opgevuld.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen