Omwisseling euro voorbeeld samenwerking Rijk-gemeenten

De omwisseling naar de euro is goed verlopen. Ook bij gemeenten en sociale diensten zijn de problemen beperkt gebleven. Het gezamenlijk optreden - in goed overleg - van Rijk en gemeenten heeft zijn vruchten afgeworpen.

Trefwoorden: Tags: Politiek