Ondoelmatigheid bij voorschotten specifieke uitkeringen

Elke specifieke uitkering kent zijn eigen bepalingen over voorschotten. In de praktijk leidt dit tot een wirwar aan betaalmomenten en sterk uiteenlopende bedragen. Stroomlijning en betere communicatie zou zowel de gemeenten als het Rijk winst kunnen opleveren.

Trefwoorden: Tags: Financiering