Ontwierp Thorbecke een huis voor de eeuwigheid?

Terwijl gemeenten en waterschappen een decennialang proces van schaalvergroting doormaken, bleef op provinciaal niveau qua schaal vrijwel alles bij het oude. In de bestuurlijke verhoudingen komt de positie van de provincie dan ook met regelmaat ter discussie te staan.

Trefwoorden: Tags: Organisatie