Op weg naar economisch herstel

De Miljoenennota schetst een duidelijk positiever beeld van de economie dan de afgelopen jaren het geval was. Ook de overheidsfinancien lijken in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. De burgers profiteren, na een aantal jaren inleveren. Het komende jaar staat in het teken van economische en sociale hervormingen.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Economie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.