Op weg naar het waterketenbedrijf

De bekostiging van het waterbeheer gaat, als het aan het kabinet ligt, op de schop. Het leveren, vervoeren en zuiveren van water moet worden bekostigd uit de waterketenheffing. Hoe de bekostiging van de gemeentelijke taken in het kader van het watersysteem eruit moet gaan zien, is nog onduidelijk.

Trefwoorden: Tags: Financiering