Op weg naar structurele inzet benchmark-instrument

Benchmarking wint aan populariteit. De vergelijking beperkt zich nogal eens tot organisaties die qua structuur en omvang vergelijkbaar zijn. De gemeenten Soest, Barneveld, Noordoostpolder en Heusden die onderling grote verschillen vertonen hebben onlangs een benchmarksamenwerking opgezet. Als eerste project werd het wegenonderhoud onderzocht.

Trefwoorden: Tags: Organisatie