Opnieuw stijging van lokale lasten door Rijksbeleid

De lokale lasten stijgen dit jaar weer, zo komt naar voren uit de COELO-atlas, waarvan dit jaar een exemplaar door de BNG aan de gemeenten is aangeboden. Volgens het CBS loopt de opbrengst van de lokale belastingen op met 12 procent. De bruto uitgaven van gemeenten stijgen met minder dan drie procent. De algemene en specifieke uitkeringen lijken achter te blijven bij de groei van de lokale behoeften.

Trefwoorden: Tags: Financiering