Overheidsdilemma: zelf doen of uitbesteden?

Het uitbesteden van werkzaamheden aan een derde is een vraagstuk dat in de publieke sector regelmatig de kop op steekt. Financi�le taakstellingen, doelmatigheid en marktconformiteit vormen voor een gemeente, provincie of waterschap veelal een belangrijke aanleiding om de eigen werkzaamheden aan een nadere analyse te onderwerpen waarbij �de markt� als een belangrijk referentiekader wordt gehanteerd. In dit artikel wordt nader ingegaan op het door Wetterskip Frysl�n recent ontwikkelde toetsingskader voor het beoordelen van de effectiviteit en doelmatigheid van het uitbesteden dan wel in eigen beheer uit (blijven) voeren van de activiteiten.

Trefwoorden: Tags: Organisatie