Overheidsloket 2000 in nieuwe fase

Vrijwel alle gemeenten zijn bezig met ��n-loketprojecten in enigerlei vorm. Vlak voor de jaarwisseling gaf minister Van Boxtel het startsein voor een nieuwe fase van het programma Overheidsloket 2000. Het gaat om drie domeinen: Bouwen en wonen, Zorg en welzijn en Bedrijven. De opzet is niet zonder ambitie: eind 2002 moet een kwart van de dienstverlening op de drie domeinen langs elektronische weg verlopen. Inmiddels is de minister in gesprek met Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid om aan te haken, zo komt uit een interview met hem naar voren.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Informatievoorzieningen