Parti�le vennootschapsbelastingplicht voor corporaties

Het Belastingplan 2006 voorziet in een verdere inperking van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. De criteria die worden gehanteerd wijken af van de criteria voor het onderscheid tussen kernactiviteiten en commerci�le activiteiten, zoals die naar verwachting in het BBSH worden vastgelegd.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Financiering