Pas op voor de veertien ongewenste neveneffecten vanbedrijfsmatig werken!

Bedrijfsmatig werken is 'in'. De ambities zijn vertaald in begrippen als: sturen op hoofdlijnen, integraal management, plannen en meten, kengetallen etc. Maar de ambities brengen ook problemen met zich mee, onder meer rond het bereiken van strategische visies, deugdelijke kostentoerekening en beheer. Weinig aandacht is er voor de vraag hoe mensen in de dagelijkse praktijk met de ontwikkelingen omgaan.

Trefwoorden: Tags: Organisatie