Perikelen rond afschaffing OZB

Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen, de OZB voor gebruikers af te schaffen en de tarieven voor eigenaren aan een maximum te binden, heeft de VNG een commissie ingesteld, met de opdracht alternatieven voor gemeentelijke belastingheffing aan te reiken. Als alternatieven beveelt de commissie belastingen aan die op aanslag geheven worden. Juist de zichtbaarheid van dergelijke belastingen (en de irritatie die daarmee gepaard gaat) vormde een belangrijke aanleiding voor het voornemen, de OZB gedeeltelijk op te heffen.

Trefwoorden: Tags: Financiering