Planning en controlaspecten van de Wet dualisering gemeentebestuur

De Wet dualisering gemeentebestuur staat een meer naar buiten gerichte bestuurscultuur voor. Het begrip Planning en Control wordt daarentegen sterk met interne processen geassocieerd. De verbinding tussen 'intern' en 'extern' ligt in het politieke gebied, dat van gemeenteraad en college. Betrouwbare informatie over bereikte resultaten vereist een naar behoren functionerende planning en control.

Trefwoorden: Tags: Organisatie