Pluriformiteit kenmerkt ontwikkeling lokale rekenkamers

De Wet dualisering gemeentebestuur verplicht gemeenten tot de instelling van een 'rekenkamerfunctie'. Het oorspronkelijke plan tot verplichting tot een onafhankelijke lokale rekenkamer is komen te vervallen. Gemeenten proberen de invulling van de functie op diverse manieren te realiseren. Een overzicht van de verschijningsvormen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering