Potten of verteren: lokaal beleid niet doorkruisen met normering vermogens

Door de verkoop van kabel- en nutsbedrijven hebben gemeenten en provincies aanzienlijke bedragen ontvangen. Door de koppeling met de rijksuitgaven neemt ook de uitkering uit- het gemeente- en provinciefonds relatief sterk toe. Hier en daar gaan stemmen op om op rijksniveau meer greep te krijgen op de besteding van al die gelden. De themabijeenkomst 'Potten of Verteren?' die de BNG aansluitend op de algemene vergadering van aandeelhouders organiseerde, confronteerde de zienswijze van wetenschappers met die van functionarissen uit de dagelijkse praktijk.

Trefwoorden: Tags: IBAN; Bankgarantie