Prestatiegegevens nog geringe functie voor politiek bestuur gemeente

Het college van B&W zal sterker dan voorheen verantwoording moeten afleggen aan de raad en de burgers over de realisatie van de beleidsvoornemens. Diverse rapportages, zoals begroting, rekening en managementrapportages kunnen inzicht verschaffen. De beschikbare prestatiegegevens blijken in de praktijk beperkt te worden gebruikt. Een cultuuromslag lijkt wenselijk.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering