Prestatiemeting: papieren tijger of effectief instrument?

In de regelgeving rond de duale begrotingsopzet krijgt prestatiemeting een belangrijke plaats. De vraag is, in hoeverre van prestatiemeting door politici en ambtenaren serieus werk zal worden gemaakt. Ervaringen uit het verleden met initiatieven, de begroting meer prestatiegericht te maken, stuitten nogal eens op weerstand.

Trefwoorden: Tags: Financiering