Presterende waterschappen

De prestaties van waterschappen worden steeds kritischer gevolgd. Bestuurders en managers van waterschappen worden dan ook in toenemende mate geconfronteerd met de vraag hoe zij de prestaties van het waterschap kunnen verbeteren. Bij de beantwoording van deze vraag staat de omgevingsgerichte benadering centraal en ligt de nadruk op gedragsverandering van leden van de organisatie.

Trefwoorden: Tags: Organisatie