Preventieve doorlichting houdt gemeenten scherp

Vaak vindt onderzoek naar het functioneren van een organisatie plaats wanneer knelpunten worden geconstateerd. Een aantal gemeenten is er toe overgegaan ambtelijke diensten periodiek tegen het licht te houden. Met deze preventieve doorlichting kan onder meer worden bezien of het functioneren van een dienst aanpassing behoeft als gevolg van zich wijzigende omstandigheden. Daarnaast kan zo'n onderzoek aanknopingspunten opleveren voor verdere ontwikkeling en verbetering.

Trefwoorden: Tags: Organisatie