Privatiseren is een kwestie van zakelijk en vooruitziend contracteren

Het enthousiasme om overheidsdiensten te verzelfstandigen of te privatiseren is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen als gevolg van teleurstellende resultaten. De teleurstellingen zijn vaak het gevolg van een onvoldoende gedegen voorbereiding en contracteringsproces.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.