Professioneel beheer van gebouwgegevens verhoogt de kwalitatieve gebruikswaarde ervan

Informatie over gebouwen is essentieel voor tal van gemeentelijke processen. Zonder een goed sluitende gebouwenregistratie is het niet mogelijk om op behoorlijke wijze werkzaamheden uit te voeren. De authentieke registratie zoals het ministerie van BZK heeft voorgesteld kan die functie, analoog aan de GBA voor persoonsgegevens, vervullen. Implementatie van zo'n basisregistratie is vooral een bestuurlijk-organisatorisch vraagstuk.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen