Programmabegroting gemeenten

De programmabegroting neemt een centrale plaats in,in de verhouding tussen college en raad. In een aantal gemeenten wordt voor een projectorganisatie Ontwikkeling programmabegroting gekozen. In Gorinchem bestond deze uit een stuurgroep, een aantal werkgroepen en een aantal klankbordgroepen. Als vervolg op het in B&G van juli/augustus gepubliceerde artikel, aandacht voor vragen die bij het verder ontwikkelen van de programmabegroting zijn opgekomen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering