Pro�s en contra�s van de woningcorporaties: Europa en de aanval op de hybride organisatie

Het Nederlandse volkshuisvestingsstelsel heeft in de afgelopen eeuw zijn waarde bewezen. De Europese Commissie is echter kritisch op het Nederlandse systeem. In een recente brief pleit de Commissie voor de verkoop van een fors deel van het corporatiebezit, omdat corporaties een te groot marktaandeel zouden bezitten. Juist de combinatie van publiek en privaat binen een organisatie biedt zeer boeiende mogelijkheden, zo zet Hugo Priemus uiteen

Trefwoorden: Tags: Wonen; Politiek