Provincie te lang in defensief. Tijd voor een nieuw elan

In het afgelopen jaar publiceerde B&G drie artikelen over de macht en de kracht van de provincies. De provincies zelf houden zich intensief bezig met inhoudelijke vernieuwing, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk terrein. Reden voor een gesprek over de rol van de provincies met drie professoren-bestuurskundigen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie