Publiek-Private Samenwerking - maar hoe zit het met de regie?

Belangrijke voorwaarde voor het slagen van publiek-private samenwerking (PPS)is duidelijkheid over de invulling van de regierol vanaf de start van het project. Juist de invulling krijgt nogal eens onvoldoende aandacht, waardoor misverstanden en spanningen ontstaan.

Trefwoorden: Tags: Publiek private samenwerking