Raad en college besturen dezelfde stad

Gemeenten zoeken hun weg onder het duale stelsel. In de praktijk blijkt er bij de gemeenteraad nog veel onduidelijkheid te bestaan over de invulling van de kaderstellende en controlerende taak. De programbegroting lijkt de speelruimte van de raad te verkleinen. Dat was nou juist niet de bedoeling van de Staatscommissie-Elzinga, die het duaal bestel bepleitte.

Trefwoorden: Tags: Organisatie