Rechtmatigheid bij decentrale overheden

Met ingang van het boekjaar 2004 dient de accountant ook een verklaring af te geven over de rechtmatigheid van het gevoerde financieel beheer door decentrale overheden. In de loop van het afgelopen jaar werden de verwachtingen steeds sterker dat een groot deel van deze overheden deze verklaring niet zal krijgen, met alle negatieve publiciteit van dien. De minister ziet evenwel geen reden voor uitstel van invoering. Naar zijn mening is een niet-goedkeurende verklaring juist aanleiding voor een goede discussie tussen College en Gemeenteraad over het verbeteren van de organisatie. Het eerste jaar kan daarbij als leerjaar dienen.

Trefwoorden: Tags: Financiering