Redt het functionele waterschap!

Over de toekomst van het huidige waterschapsbestel wordt druk gediscussieerd. De discussies houden enerzijds verband met de machtsverhoudingen binnen het bestel en anderzijds met de vele belangen rond 'het water'. De voortdurende discussie over het stelsel lijkt mede te worden veroorzaakt door het voortdurend sluiten van compromissen tussen uiteenlopende belangen. Daardoor is de oorspronkelijke staatsrechtelijke achtergrond van het waterschapsbestel als functioneel bestuur verloren gegaan.

Trefwoorden: Tags: Organisatie